Zantyr - badania rozpoczęte!!!

 

         Po wielu miesiącach oczekiwań, przygotowań i rozmów z Muzeum Zamkowym w Malborku w czerwcu tego roku ruszyły badania sondażowe mające potwierdzić moje hipotezy zawarte w pracy „Zantyr - koniec tajemnic?!” W okresie od czerwca do listopada 2007 wykonano kilkadziesiąt odwiertów i 9 wykopów sondażowych.

 

 

         Dokładne wyniki opracuje oczywiście pan Zbigniew Sawicki z Działu Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku, który jest kierownikiem badań.

         Mogę natomiast poinformować, że niektóre założenia zawarte w mojej pracy zostały już zweryfikowane.

         Przede wszystkim człon „A” i „B” najprawdopodobniej są kraterami po żwirowniach eksploatowanych w Białej Górze w latach 1850-1870 kiedy powstawała śluza na Nogacie i grobla łącząca Piekło z Białą Górą. Żwirownie te zaznaczone są na starych mapach. Istnieje również teoria mówiąca, że ślady po Zantyrze zostały zniszczone przy budowie śluzy.

         Wał wschodni członu „A” jest natomiast naturalnym poziomem gruntu przed eksploracją żwirowni. We wszystkich wykopach w członie A, B, C wystąpił skromny materiał ceramiczny gdzie obok skorupek naczyń wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, fragmentów polepy, cegieł(?) i dachówek(?) jednocześnie występowały fragmenty szkła i naczyń współczesnych.

Świadczy to o przemieszaniu warstw osadniczych, które nastąpiło w trakcie wywozu piachu na budowę wałów powodziowych. Ślady te zanikają w kierunku zachodnim od badanego obszaru.

         Dzięki pomocy mieszkańców Białej Góry udało się zlokalizować ślady osadnictwa (przygrodowego(?)) w innej części wsi. Założony tam wykop 1-arowy przyniósł bogaty materiał ceramiczny wraz z licznymi zabytkami.

         Serdecznie pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły w trakcie prowadzenia badań. W szczególności firmie „Euro Eko Projekt” inż. Zbigniewa Tchórzewskiego za wykonanie odwiertów świdrem geologicznym a także wolontariuszom z Malborskiego Klubu Kyokushin Karate, którzy pomimo pogody listopadowej pomogli dokończyć wykopy sondażowe.

         W roku następnym na pewno będą prowadzone dalsze badania na wzgórzu 54. Będą one miały za zadanie odszukanie niezniszczonych przez wyrobiska terenów.

         Niestety z powodu niszczenia stanowisk archeologicznych przez pseudo-poszukiwaczy z wykrywaczami metalu nie mogę podać zakresu i zasięgu planowanych badań. Na stanowiskach średniowiecznych naprawdę nie ma skarbów w dosłownym tego słowa znaczeniu a wydłubana z ziemi skorupka, moneta, cegła nie ma wartości naukowej, jeżeli nie wie się gdzie i w jakiej warstwie ziemi została znaleziona.

 

Serdecznie pozdrawiam

Wojciech Kunicki

do góry

menu główne